06 - 22 14 57 31 info@kaayman.nl
Draagvlak onderzoek dijkversterking Markermeerdijken
Draagvlak onderzoek dijkversterking Markermeerdijken

Markermeerdijken

Onderzoek naar het draagvlak onder bewoners en ondernemers ten opzichte van de dijkversterking van de Markermeerdijken.

Opdracht in opdracht van Eva.

Meer uitslagen vindt u hier. 

Meer informatie over het maken van infographics vindt u hier.