06 - 22 14 57 31 info@kaayman.nl
De Douane neemt maatregelen om persoonlijke berschermingsmiddelen versneld in te voeren door handhavingsbeleid hiervoor af te schalen.
De Douane hanteert speciale regelingen om bedrijven door de coronacrisis te loodsen: uitstel van betaling en versoepeling van boetebeleid.

Coronamaatregelen Douane

Online aankoopfraude vanuit het buitenland is lastig te bestrijden. Wat zijn de alternatieven voor opsporing om deze vorm van fraude te bestrijden? In opdracht van Politie en Wetenschap.

Meer informatie over het maken van infographics vindt u hier.