06 - 22 14 57 31 info@kaayman.nl

Werkwijze

Kaayman hanteert een transparante werkwijze, waarbij u regelmatig inspraak heeft in het ontwerpproces. Kaayman ontwerpt samen met de klant!

Stappenplan

Om tot een goed product te komen zijn goede communicatie en heldere afspraken noodzakelijk. Graag ontvang ik zoveel mogelijk informatie over de beschikbare informatie, gewenste stijl, doel van het project, beoogd publiek en gewenste publicatievorm.

Stap 1

Middels een intake, telefonisch of op lokatie, probeer ik zoveel mogelijk van de bovenstaande informatie te verzamelen. Aanvullende gegevens, zoals teksten, excel sheets en afbeelding kunt u mij mailen.

Stap2

Aan de hand van de verkregen informatie doe ik u een voorstel van aanpak. U krijgt van mij enkele schetsen en ideeën voorgelegd. Hieruit wordt een keuze gemaakt en deze wordt verder uitgewerkt. Van tevoren wordt een prijsafspraak gemaakt.

Stap 3

Ik ga aan de slag met het ontwerp en tussentijds ontvangt u enkel malen schermafbeeldingen van de voortgang, zodat u optimaal mee kunt denken en zicht houdt op het door u beoogde resultaat.

Stap 4

Aan de hand van uw feedback worden de laatste aanpassingen gemaakt en krijgt u een definitieve versie van uw ontwerp. 

Drukwerk

Het uiteindelijke product kan worden aangeleverd in elk gewenst formaat, en kan zowel voor print als web worden geoptimaliseerd. Als u wilt kan het drukproces worden begeleid, maar u kunt ook zelf een drukker benaderen. Online vindt u vele prijsvechters met een redelijke tot goede kwaliteit.

Bij vrijwel alle drukkers heeft u tegenwoordig ook nog eens de keus uit printwerk, met een gunsige prijs voor een kleinere oplage, en de klassieke 4-kleurendruk voor grote oplages. Over het algemeen is die laatste wel van een hogere kwaliteit. De instapkosten zijn echter ook hoger en daarom soms niet realistisch bij een kleine oplage.

Stelt u echter hoge eisen aan uw drukwerk, is het beter contact op te nemen met een drukker die ook gespecialiseerd is in exclusievere druktechnieken. Daar heeft u ook wat meer controle over de juiste kleuren voor uw ontwerp. Een lokale drukker kan u meestal prima van dienst zijn. U kunt waarschijnlijk rekenen op meer advies en service. Zelf hebben we goede ervaringen met drukker Efficiënta in Krimpen aan den IJssel, die net even meer meedenkt en de juiste kwaliteit levert. 

Copyrights of auteursrecht

Na het ontwerp van uw infographic, illustratie, logo, huisstijl  of ander product, staat het u vrij om het eindresultaat te publiceren waar u wilt, mits is overgegaan tot volledige betaling. Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij Kaayman, tenzij anders is overeengekomen. 

Voor herplaatsing van redactionele illustraties en infographics in tijdschriften of internet waarbij een commercieel belang gedient is, kan een vergoeding gerekend worden. 

Het werk, dat in de schetsfase of aanloopfase wordt geproduceerd, en niet bij het eindresultaat wordt gerekend, blijft mijn persoonlijke eigendom van Kaayman en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

Algemene voorwaarden

Voor meer artikelen over de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en ontwerper en de Algemene Voorwaarden verwijs ik u naar de Algemene Voorwaarden op deze site.