kaayman.nl

TOEKOMSTGERICHT OPLEIDEN VOOR DE BOUW

VOOR WELKE BEROEPEN ZIJN ER DE KOMENDE JAREN TEKORTEN?

opdrachtgever: SBRCURnet

Komende jaren trekt de bouw weer aan en zijn er flinke tekorten te verwachten op kundig geschoold beroepspersoneel. SBRCURnet maakt zich sterk voor een betere aansluiting van opleiding en vraag vanuit de praktijk.