kaayman.nl

HEINEKEN

GOED GETAPT

opdrachtgever: Vormer’s Vuur,¬†Utrecht

Visual als bijproduct voor een serie infographics van Heineken voor horeca-ondernemers. De visual is een combinatie van neo-art deco en isometrisch perpectief. Niet gepubliceerd.